วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลยุทธ์การตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่องทางหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

19149948
เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจหลักที่เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ มีการนำวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงงานด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสรรสร้างคุณภาพชีวิตยุคใหม่ให้ดียิ่งขึ้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์รรายสองเดือน เพื่อผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร นักบริหารงานก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการก่อสร้าง ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป นำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ข้อมูลต่างๆ ในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมถึงงานก่อสร้างในแขนงต่างๆ อย่างครบวงจร

การแข่งขันในวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบันนั้น เริ่มขยายวงกว้างมากกว่าอดีตที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการคิดค้นกลยุทธ์การตลาดใหม่เข้ามาเร่งการตัดสินใจลูกค้า อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารูปแบบการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้น แต่กลยุทธ์หลักที่ยังคงนำมาเร่งตัดสินใจลูกค้ารวมถึงดึงให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อบ้านในโครงการของแต่ละบริษัทยังคงเกี่ยวเนื่องกับราคาขาย และทำเลที่ตั้งโครงการเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลายๆ ราย เริ่มสร้างความต่างในด้านการแข่งขัน โดยการดึงเอารูปแบบการใช้ชีวิต และการอยู่อาศัย ในบ้านมาเป็นจุดขาย ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนั้นเริ่มเป็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากในการพัฒนาการแข่งขันดังกล่าวจำเป็นต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการให้คุณภาพชีวิตจากการอยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีความเป็นอยู่ที่ดี สะดวกสบายในอนาคตระยะยาว รวมถึงตอบโจทย์การอยู่อาศัยในบ้านอย่างแท้จริง หรือที่เรียกได้ว่า การขายบ้านพร้อมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการอยู่อาศัย

ซึ่งกลยุทธ์นั้นแม้ว่าจะดึงดูดใจลูกค้าเพราะเป็นการให้ลูกค้ามากกว่าคำว่าการขายบ้าน เพราะรูปแบบกลยุทธ์ตลาดนั้นเป็นเสมือนการขายบ้านและชีวิตที่มีความสุขในการอยู่อาศัย ทำให้มีต้นทุนในการตลาดที่สูง และจะส่งผลให้บ้านมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นรูปแบบการตลาดดังกล่าวมีไม่มากในประเทศไทย

ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีมากขึ้น และในทุกสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะลงทุนด้านใด ก็มักจะต้องเริ่มด้วยที่ดิน และการลงทุนด้านกายภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Real Estate เสมอ นอกจากนั้นผู้เป็นเจ้าของธุรกิจจริง ๆ ทั้งที่ดิน และกิจการร่วมทั้งหลายไม่ว่าจะซื้อและขายก็ต้องมีพื้นฐานความรู้ เพื่อที่จะเข้าใจในระบบต้นทุน ราคาขาย และกำไร เพื่อจะนำไปต่อรองในธุรกิจการค้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหนึ่งในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ถ้าคุณมีความฝันที่จะเป็นมหาเศรษฐีแล้วละก็ อสังหาริมทรัพย์นี่แหละเป็นทางเลือกที่ดีในการทำธุรกิจเพราะโอกาสดีๆมักมาจากธุรกิจนี้ วันนี้เรานำวิธีดีๆเพื่อให้คุณได้เอาเทคนิคต่างๆไปปรับใช้เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1.ศึกษาข้อมูล

ศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของคุณ วิเคราะห์ปัญหาหรือยอดของตลาดในประเทศรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงปัจจัยทั้งหมดที่ก่อสร้างใหม่ รวมไปถึงสอบถามตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้คุณสถิติบางอย่างกับตลาดในประเทศได้ และมีความรู้ (Knowledge) การสร้างความรู้ให้ตัวเองเป็นการลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี มันต่างกันแน่นอนระหว่างคนที่ลุยทำอะไรไปเรื่อย แต่จับต้นชนปลายไม่ถูก กับคนที่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองจะทำเป็นอย่างดี สิ่งที่คุณควรจะต้องรู้หากต้องการเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย วิธีการหาและประเมินทรัพย์สิน วิธีการลงทุน ความรู้ทางการเงิน วิธีการปล่อยเช่า การทำธุรกรรมสัญญา การตกแต่งซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ เรื่องราวเหล่านี้อาจไม่ได้มีคอร์ส อบรมสัมมนาที่ไหน แต่คุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการลงทุนเวลา เข้าไปคลุกคลีกับกลุ่มคนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อ่านหนังสือ หรือแม้กระทั่งค่อยๆ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ ความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นจงใช้เวลาลงทุนกับมันให้มากพอก่อนเริ่มต้น High Understanding, High Return

2.ประเมินการ

การประเมินวัฏจักรเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และการไหลของเงินทุนในเมืองที่คุณสนใจ เมื่อคุณซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์จำไว้ว่าตัวแทนทำงานบนพื้นฐานค่านายหน้า คุณสามารถค้นหาสถานที่ให้บริการโดยไม่ต้องจ่ายค่านายหน้าตัวแทนและประหยัดเงินต้นทุนของตัวเองได้

3. ค้นหาสถานที่

มองผ่านโฆษณาในหนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วลองร่างพื้นที่ที่มีการขายของที่ดินออกมา หรือสอบถามจากญาติพี่น้อง คนรู้จักเพื่อหาขอมูลถึงของเจ้าของพื้นที่ที่จะขายทรัพย์สินของพวกเขาได้

4. คิดและวิเคราะห์

วิเคราะห์สถานที่อย่างทั่วถึง เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพของบ้านที่และปัจจัยแวดล้อม เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณใกล้เคียง (รถไฟฟ้า), ตลาด, ห้างสรรพสินค้า

5. พิจารณาสภาพของทรัพย์สิน

ลองดูว่า อสังหาริมทรัพย์ที่เราซื้อนั้น จะต้องมีการซ่อมแซมใดๆ หรือไม่ เมื่อคำนวนแล้วคุ้มค่าหรือไม่ กับเวลาและเงินค่าปรับปรุง

6.คำนวนเวลาให้เหมาะสม

ควรคำนวนเวลาที่เราซื้ออสังหาริมทรัพย์มา และนับเวลาในอนาคต คำนวนว่าเราจะได้กำไรประมาณเท่าไร

ลองนำเทคนิค 6 ข้อนี้ ไปปรับให้เข้ากับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณดู ไม่แน่อาจจะมีเศรษฐีเงินล้านอีกคน ที่เป็นคุณก็ได้ และเราต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และดูช่องทางใหม่ที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จด้วย

สาระน่ารู้สำหรับการจอดรถที่คอนโด

จอดรถที่คอนโด

ปัญหาเรื่องของวการจอดรถนับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้อยู่อาศัยคอนโดที่มีรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งวันนี้เรามีสาระน่ารู้สำหรับการจอดรถที่คอนโดมาฝากเพื่อนๆทุกคนให้ได้รับรู้กัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนั้นคอนโดจะมีการสร้างที่จอดรถเอาไว้เพื่อรองรับแค่ 1 ห้องต่อ 1 คัน เท่านั้น ดังนั้นห้องไหนที่มีรถยนต์หลายคันและนำมาจอดที่คอนโดนั้นก็จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จอดรถไม่พอได้ง่ายๆ ซึ่งหลายๆที่มักจะแก้ไขปัญหาโดยการทำบัตรจอดรถให้กับผู้อยู่อาศัยที่คอนโด โดยหากว่ามีการใช้งานสถานที่จอดรถเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ก็จะมีการเก็บค่าจอดเพิ่มขึ้นมา ซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขปัญหาให้กับการจอดรถในคอนโดได้อยู่ดี เนื่องจากบางคนก็ยอมเสียเงินที่จะทำให้สามารถที่จะขับรถเข้ามาจอดได้เพิ่มมากขึ้น และทำให้สถานที่จอดรถของคอนโดนั้นๆไม่พอรองรับต่อการใช้งานรถยนต์ต่อจำนวนห้องที่ได้มีการกำหนดเอาไว้นั่นเอง

ดังนั้นหากใครที่อาศัยอยู่ที่คอนโดก็ควรที่จะทำการปฏิบัติตามกฎแลพระเบียบของคอนโด เพื่อที่จะช่วยทำให้สถานที่จอดรถภายในคอนโดนั้นเพียงพอสำหรับผู้ใช้งานทุกคน หรือหากว่าไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จริงๆฏ้ควรที่จะเลือกจอดในสถานที่บริเวณคอนโดก็ได่เช่นกัน เพื่อความสะดวกสบายของการอาศัยอยู่ด้วยกันในคอนโดที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่พักอาศัยของชางกรุงเทพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลานี้นั่นเอง